Kontaktai

Darbuotojų sąrašas

Pavardė Vardas – Pareigybės pavadinimas (aprašymas) – Kontaktai

1. Mindaugas KriaučiūnasDIREKTORIUSTel. +370 620 45755
2. Daiva Nutautienė BUHALTERĖ Tel. +370 686 29198

3. Asta Grigaitienė – PADALINIO VADOVĖ – Tel. +370 616 75808
4. Nijolė Černevičienė – KOLEKTYVO VADOVĖ – Tel. +370 616 25040
5. Raimonda Černevičiūtė – KOLEKTYVO VADOVĖ – Tel. +370 692 79948
6. Valdas Sinkevičius – KOLEKTYVŲ VADOVAS – Tel. +370 686 61458
7.                                        KOLEKTYVO VADOVĖ
8. ………………………………………………………………………………………………………………
9. Žydrūnė Kriaučiūnienė – KULTŪROS PROJEKTŲ VADOVĖ– Tel. +370 615 35971
10. Rimvydė Ralickienė – KULTŪRINIŲ RENGINIŲ ORGANIZATORĖ – Tel. +370 627 28320
11. Rasa Malinauskienė – KOLEKTYVO VADOVĖ – Tel. +370 678  18481
12. Vlada Klimaitienė – KULTŪRINIŲ RENGINIŲ ORGANIZATORĖ – Tel. +370 686 68021
13. Saulena Valatkaitienė – KOLEKTYVO VADOVĖ – Tel. +370 614 58418
14. Lina Vaitukaitienė – KULTŪRINIŲ RENGINIŲ ORGANIZATORĖ – Tel. +370 613 85055
15. Česlovas Vosylius – ŪKVEDYS – Tel. +370 618 26190
16. Irutė Brazaitienė – VALYTOJA– Tel. +370 615 44997
17. Virginija Urbanavičienė – VALYTOJA – Tel. +370 601 53850