Kultūros centro tarybos, komisijos ir darbo grupės

Griškabūdžio kultūros centro taryba (sudaroma dvejiems metams)

(sudaryta Griškabūdžio kultūros centro direktoriaus 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. T-14)

Rimvydė Ralickienė, kultūrinių renginių organizatorė- tarybos pirmininkė

Daiva Nutautienė, kultūros centro buhalterė;

Valdas Sinkevičius, kolektyvų  vadovas;

Rimutė Amonienė, kultūros centro dailės studijos vadovė;

Rasa Malinauskienė , kolektyvų  vadovė;

Griškabūdžio kultūros centro tarybos nuostatai

……………………………………………………………………………………………………………….

Griškabūdžio kultūros centro darbo taryba (sudaroma trejiems metams)
(išrinkta 2019-02-21)

Irena Brazaitienė – kultūros centro valytoja
Vlada Klimaitienė – Kultūrinių renginių organizatorė
Saulena Valatkaitienė – kolektyvo vadovė