Finansinių ataskaitų rinkiniai

2022 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

……………………………………………………………………………………………..

2021 M. IV KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2021 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2021 M II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2021 M I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

………………………………………………………………………………………………

2020 M IV KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020 M III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020 M II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2019 M FINANSŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2019 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

……………………………………………………………………………………………….

2019 M. II KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2019 M. II KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2019 M. II KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2019 M. II KETVIRČIO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ.

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““’

2019 M. I KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. I KETVIRČIO FINANSINĖ BŪKLĖS ATASKAITA

2019 M. I KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2019 M . I KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2019 M. I KETVIRČIO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

…………………………………………………………………………………………….

2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,