Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2020 M II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

2020 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

……………………………………………………………………………………………………………………….

2019 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

2019 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

2019 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

2019 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

……………………………………………………………………………………………………………………

2019 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

2019 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

……………………………………………………………………………………………………………………

2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS