Apie mus

Šakių kultūros centro Griškabūdžio padalinys – erdvė, sauganti, perduodanti ir skatinanti įvairias meno išraiškas.

 

 Bendros žinios apie kultūros įstaigą

Griškabūdžio kultūros centras kaip  biudžetinė įstaiga buvo  įkurtas 2018 metais.

Kultūros centro tikslai:

Tikslas – puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę) veiklą, kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo sklaidą, tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

Kultūros centro veiklos uždaviniai:

Sudaryti sąlygas padalinio  veiklos teritorijos gyventojams dalyvauti kultūrinėje veikloje, formuoti jų kultūrinius poreikius;

sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, laiduoti etninės kultūros perimamumą;

skatinti mėgėjų meno, liaudies meno ir amatų plėtrą;

bendradarbiauti su Šakių rajono savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigomis, organizuojant renginius, edukacines programas;

skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę.

 

Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizavimą

Vykdant Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. T-75 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šakių rajono savivaldybės biudžetines įstaigas Kudirkos Naumiesčio kultūros centrą, Sintautų kultūros centrą, Griškabūdžio kultūros centrą, Lukšių kultūros centrą ir Gelgaudiškio kultūros centrą, prijungiant juos prie Šakių kultūros centro“, sudarytas „Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Kudirkos Naumiesčio kultūros centras, Sintautų kultūros centras, Griškabūdžio kultūros centras, Lukšių kultūros centras, Gelgaudiškio kultūros centras reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių kultūros centro sąlygų aprašas“ (Reorganizavimo sąlygų aprašas)..

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO SĄLYGŲ APRAŠAS

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINES ĮSTAIGAS PRIJUNGIANT JUOS PRIE ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO