Apie mus

1. Bendros žinios apie kultūros įstaigą

Griškabūdžio kultūros centras kaip  biudžetinė įstaiga  įkurtas 2018 metais.

Kultūros centro tikslai:

Kultūros centro veiklos tikslas – puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę) veiklą, kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo sklaidą, tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

Kultūros centro veiklos uždaviniai:

sudaryti sąlygas Kultūros centro veiklos teritorijos gyventojams dalyvauti kultūrinėje veikloje, formuoti jų kultūrinius poreikius;

sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, laiduoti etninės kultūros perimamumą;

skatinti mėgėjų meno, liaudies meno ir amatų plėtrą;

bendradarbiauti su Šakių rajono savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigomis, organizuojant renginius, edukacines programas;

skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę.