STOVYKLA


Birželio 28 – liepos 2 d.
Jono Jablonskio tėviškėje
(Rygiškių kaime)
JAUNŲJŲ
KANKLININKŲ
STOVYKLA