GEDULO IR VILTIES DIENA

Birželio 14 d., sukanka 80 metų
nuo tragiškos 1941 metų birželio 14 dienos,
kai sovietai pradėjo masinius
Lietuvos gyventojų trėmimus į Sibirą.
Per trumpą laiką buvo sutrypti
daugybės nekaltų žmonių likimai.

14 val. kviečiame pagerbti okupacijos aukų kančias ir atminimą prie Griškabūdžio valsčiaus
NKVD-MVD-MGB poskyrio ir stribų buveinės
teritorijoje užkastų 1940-1950 Barzdų ,
Griškabūdžio, Jankų valsčiuose
žuvusių partizanų paminklo.