Birželio 18-20 d. Jaunųjų kanklininkų sambūris Jablonskynėje
Programoje;
Birželio 18 d. Edukacinė programa kartu su instrumentinio folkloro grupė „Ratilai” Jono Jablonskio tėviškėje
Birželio 19 d.Kanklininkų mokymai
Birželio 20 d. Jaunųjų kanklininkų sambūrio koncertas

Renginio koordinatorė ir organizatorė Nijolė Černevičienė,
Registracija ir informacija tel +370 616 25040, el. p. cernijole@ gmail.com